Бесплатна претплата

Претплатете се за нашиот билтен и бидете во тек!

Мегер Бугарија ДООЕЛ

Мегер Бугарија ДООЕЛ

www.megger.com

Мегер Бугарија ДООЕЛ е подружница на светски докажаниот производител на контролн – мерни инструменти во областа на енергетиката, телекомуникациите и секторот на водовод и канализација – Megger Group. Компанијата е наследник на Себа КМТ Бугарија откако компанијата и се приклучи на групацијата Megger.

 

Компанијата нуди широк спектар на системи и опрема, вклучително: апаратура за тестирање на батерии; кабелски локатори и уреди за следење на траси; апаратура за тестирање на кабли и лоцирање на кабелски оштетувања; тест апаратура за прекинувачи, трансформатори, мотори и генератори; апарати за тестирање на инсталации, комуникација со податоци, отпорност на заземјување, на изолација; омметри за ниски отпори; мултиметри и ампер клешти; опрема за тестирање за воздушни линии, за квалитет на енергијата; тестирање на релејна заштита; софтвер за управување со средства во електрични компании; софтвер за тестирање и одржување; Анализа на фреквентен одговор и анализа на отпечатоци; апаратура за следење на водоводните мрежи и лоцирање на скриени протекувања, и тн.

 

Секоја година Megger ги вложува сите напори за создавање на современи апарати за дијагностика и тестирање, кои да ја оптимизираат работата и точноста на електричните мерења, исполнувајќи ги барањата и потребите и на најпребирливите корисници.

 

Меггер Бугарија има сопствен сервис за сите производи од опширното портфолио на Megger Group.

 

Контакти

Адреса: Бугарија, Софија 1505, бул. „Ситнаково“ 35

Телефон: + 359 2 943 4803; +359 2 846 8294; +359 887 783 514

Е-mail:alexander.georgiev@megger.commegger.bg@megger.cominfo.bg@megger 

Материјали за Мегер Бугарија ДООЕЛ

 • 1
 • 2
 • 3
  • 02 june 2024Низ својата долга историја, Megger отсекогаш се стремел да ја направат работата на електротехничарите полесна и побезбедна

   Една од водечките компании во областа на апаратурата за контрола и мерење, Megger има долга и богата историја на обезбедувањето на решенија за вршење на електротехнички тестови и дијагностика на електротехничка опрема. Во текот на повеќе од 130 години, компанијата го прошири своето присуство и го направи своето портфолио поразновидно, истовремено со развојот на електротехничката индустрија за да одговори на потребите на потрошувачите и да остане претпочитан партнер на своите клиенти. Megger нуди различни решенија за мерење кои го следат преносот на електрична енергија од електраната до штекерот.

  • 09 may 2024Преносливите тестери PAT100 на Megger обезбедуваат брзо, лесно и сигурно тестирање за електрична безбедност

   Серијата тестери PAT100 на Megger вклучува рачни преносливи уреди кои се користат за брзо и лесно тестирање со цел да се обезбеди електрична безбедност во секакви услови, вклучително канцеларии, продавници и бизнис центри. Нивната сигурна функционалност е погодна за обучителни организации и спроведување на интензивни курсеви. „Благодарение на заштитното гумено куќиште и каленото стакло отпорно на гребење, тестерите PAT100 се исклучително робусни инструменти. Напојувањето со батерии ги претвора тестерите од серијата PAT100 во оптимален избор на инструмент за локации каде што нема електричната енергија. Исто така за намени кои се незгодни или опасни, особено на градилиштата и во магацините.

  • 07 april 2024Megger го најави пазарното деби на новите флексибилни мерни инструменти FCC3450 за мерења на АС струја до 3000 A

   Новиот уред за мерење FCC3450 3000 A на Megger претставува флексибилни инструменти за мерење на струја со Bluetooth® поврзување наменети за мерење на AC/DC напон, фреквенција, континуитет и отпор на колото, како и на АС струја до 3000 A. Уредите FCC3450 на Megger со Bluetooth се базираат на принципот на мерење на намотки на Rogowski и можат да регистрираат реално rms напон до 1000 V AC/DC. Тие се нудат со вграден дисплеј со резолуција од 10.000 единични импулси. Дополнително, FCC3450 мери и отпор, континуитет, фреквенција и нуди можност за брза проверка. Уредите имаат категорија на безбедност CAT IV 600 V и CAT III 1000 V AC/DC.

  • 07 march 2024Анализаторите ADX на Megger претставуваат еволуција во статичкото дијагностичко испитување на електричните мотори

   Производствената палетата на анализатори ADX на Megger вклучува модели наменети за извршување на тестови до 15 kV. Четирите главни опции вклучуваат уреди со мерни капацитети од 4 kV, 6 kV, 12 kV и 15 kV. Овие тесте уреди може да се поврзат со PPX анализатор на Megger за зголемување на тест напоните до 30 kV или 40 kV за тестирање на мотори, калеми и генератори со висок напон. Анализаторите Megger Baker ADX наоѓаат примена при тестирање на калеми на мотори, склопени мотори и генератори. Уредите се користат од производители на оригинална опрема, инженери за индустриско одржување, сервиси за поправка на мотори, како и од специјалисти кои вршат проверка.

  • 03 february 2024Анализаторот EGIL200 на Megger е новиот „шампион“ при одредувањето на карактеристиките на стандардни прекинувачи

   Етаблираниот производител на контролно - мерна електротехничка опрема Megger го најави пазарното деби на првиот уред од новата палета на анализатори на карактеристиките на прекинувачите EGIL200. Уредот е развиен врз основа на сериозното собрано искуство на компанијата во оваа сфера и ги комбинира предностите на водечката на пазарот и исклучително успешна серија анализатори на прекинувачи Megger TM. Акцентот во разработката на EGIL200 е ставен на неговото лесно користење, како и на минимизирањето на времето за штелување. Новиот анализатор EGIL200 е одличен инструмент.

  • 23 november 2023Мерните инструменти на Megger се сигурен помошник за сигурно одржување на електричната опрема

   Megger има долга историја на иновации што е резултат на блиската соработка на компанијата со своите клиенти при решавањето на нивните сегашни и идни технички предизвици. Фирмата е основана во 1889 година, кога британскиот инженер Сидни Евершед го измислил првиот мегаомметар. Таа секогаш била пионер во пронаоѓањето на електрична опрема за тестирање и во почетокот на 1900-ти нејзините инженери го создаваат AVO. Тоа е првиот аналоген мултиметар за тестирање на струја (A), напон (V) и отпор (O), од каде потекнува името на компанијата AVO International. Уште во овие рани години.

  • 23 october 2023Решенија на Megger со сигурност спречуваат непланирани прекини со мониторинг на состојбата на мотори и генератори

   Работата на моторите и генераторите е под влијание на многу фактори кои можат да предизвикаат оштетувања, на пример, механички удари, вибрации, многу високи или многу ниски температури, загадување, вклучително со масла, корозивни пареи и влага од технолошки процеси или едноставно од околината. „Вибрационите тестови се широко користен метод за мониторинг на состојбата или предвидливо одржување, но тие откриваат само 50% од оштетувањата што можат да се јават во моторот. Затоа, освен анализа на вибрациите, важно е да се додаде статичка и динамичка анализа на електричната опрема, што обезбедува поцелосна дијагноза".

  • 12 october 2023Zgjidhjet Megger parandalojnë në mënyrë të besueshme ndërprerjen e paplanifikuar duke monitoruar gjendjen e motorëve dhe gjenera

   Funksionimi i motorëve dhe gjeneratorëve ndikohet nga shumë faktorë që mund të shkaktojnë dëme, për shembull, goditje mekanike, dridhje, temperatura shumë të larta ose shumë të ulëta, ndotje, duke përfshirë vajrat, avujt gërryes dhe lagështinë nga proceset teknologjike ose thjesht nga mjedisi. “Testet e vibrimit janë një metodë e përdorur gjerësisht për monitorimin e gjendjes ose mirëmbajtjen parashikuese, por ato zbulojnë vetëm 50% të dëmtimit që mund të ndodhë në një motor. Prandaj, krahas analizës së vibrimit, është e rëndësishme të shtohet edhe analiza statike dhe dinamike e pajisjeve elektrike, e cila siguron një diagnozë më të plotë dhe kombinimi i këtyre dy metodave garanton nivelin më të lartë të besueshmërisë së rezultateve”.

  • 30 august 2023Сигурно и брзо лоцирање на дефекти кај среднонапонските кабли во паркови од ветерници со системот STX40 на Megger

   Инсталациите за генерирање на енергија од обновливи извори, како што се ветерни и/или фотонапонски паркови, обично се сместуваат на тешко достапни места, далеку од точките за поврзување со мрежата, што доведува до потреба од изградба на долги кабелски траси. Тоа може да доведе до предвремено појавување на потешкотии поврзани со изолацијата на подземните среднонапонски кабли, кои го влошуваат нивното правилно функционирање. Оптималното определување на локација на дефект на каблите врз основа на препораката IEEE 1234-2019 вклучува неколку чекори.

  • 31 july 2023Мегер Бугарија: Комплетот Megger Solar Test Kit им обезбедува на инсталатерите на фотонапонски системи сите потребни инструменти

   Megger Solar Test Kit им обезбедува на техничарите инструменти и функции потребни за безбедно и ефикасно инсталирање, пуштање во работа и одржување на фотонапонски низи од сите големини. „Монтерите имаат потреба од прецизни и лесни за употреба инструменти кога градат фотонапонски инсталации. Комплетот на инструменти на Megger е наменет да ги задоволи овие потреби и да им ги обезбеди на сопствениците и операторите на системи информациите што им се потребни за одржување на инсталацијата како и да ја заштити направената инвестиција“ , коментираа од Мегер Бугарија.

  • 04 july 2023Мегер Бугарија: Прецизно локализирање на оштетувања и кратки споеви во кабли и проводници со инструментите Megger MCT105

   Комплетот Megger MCT105, кој се состои од посебен предавател и приемник, е наменет за откривање и следење на трасата на кабли или метални проводници во ѕидови или под земја. Со негова помош може да се лоцираат и идентификуваат осигурувачи или прекинувачи на електрични кола, како и да се одреди местото на прекин или краток спој во кабли и електрични системи за подно греење. Приемникот на MCT105 овозможува автоматско или рачно регулирање на чувствителноста на сигналот за зголемена точност и може да открива кабли до 2,5 метри длабочина. И двата уреди во комплетот вклучуваат функција за автоматско исклучување.

  • 19 may 2023Новата генерација на мултифункционален тестер за електрични инсталации MFT-X1 на Megger е првиот што е целосно интегриран

   MFT-X1 е иновативен мултифункционален тестер од нова генерација со можност за ажурирање на фирмверот и целосна функционалност за тестирање на нисконапонски електрични инсталации. MFT-X1 е од палетата на производи MFT на Megger и е со класификација CATIV 300 V. Уредот е наменета за користење во сите монофазни или трифазни домаќински, комерцијални и индустриски електрични инсталации. Тестирањето на импеданса True Loop™ е стандардна функција на MFT-X1. Најновата технологија за тестирање без контакт со 3 жици, вклучена во патентираниот Confidence Meter™, му нуди на корисникот сигурно, прецизно, стабилно.

  • 27 march 2023Мегер Бугарија: Предизвици и решенија на Megger при тестирањето на релејна заштита во системите за обновлива енергија

   Брзата распространување на дистрибуираните енергетски ресурси (DER), постепеното затворање на големите електрани со цврсто гориво и последователното намалување на инерцијата на системот, како и развојот на паметните мрежи, создаваат нови предизвици при имплементацијата и тестирањето на системи за релејна заштита. „Две од главните прашања во овој поглед се одржувањето на стабилна фреквенција на мрежата и обезбедувањето на рентабилна релејна заштита, спри што тестирање на релеите и опрема за тестирање за тоа се тесно поврзани меѓу себе.

  • 17 february 2023Мегер Бугарија: „Ампер клештите DCM1500S на Megger се одлична алатка при монтажа

   Современите фотонапонски инсталации се меѓу најпознатите начини за искористување на сончевата енергија. Според извештајот на BNEF, до 2050 година производството на електрична енергија од обновливи извори би можело да достигне удел од 56%, а фотонапонските извори на енергија стануваат се попопуларни и поконкурентни. Производството на електрична енергија од соларни инсталации се зголемило за рекордни 179 TWh во 2021 година, што претставува раст од 22% во споредба со 2020 година. Соларната фотонапонска енергија остануваат третата најголема технологија за обновлива електрична енергија по хидро и ветерната енергија.

  • 26 august 2022Мегер Бугарија: Повеќефункционалниот комплет за тестирање PVK330 ги олеснува монтажата

   Кога треба да монтирате, да пуштате во употреба и тестирате фотоволтаична инсталација, потребна ви е дополнителна опрема што ќе ја придружува вообичаената опрема за електрично тестирање, како што се повеќефункционалните тестери Megger MFT1730 и MFT1835. „Комплетот од тестери за фотововолтаични инсталации Megger PVK3 PV овозможува мерење на сончевото зрачење, струјата на куса врска и излезниот напон на соларни модули или соларни системи.

  • 30 june 2022Новиот тестер BITE5 на Megger може не само да тестира батерии, туку и да ја мери излезната моќност на соларни панели

   BITE5 е најновиот модел во палетата на производи за тестирање на батерии за полнење BITE на Megger. „Уредот BITE5 е наменет за тестирање на оловно-киселински батерии, Ni-Cd батерии, како и литиум-јонски батерии. Може да го мери и запишува полнењето, импедансата и температурата на батеријата. Запишаните податоци се прегледуваат и префрлуваат на екранот на допир на уредот со можност за пренос на снимените податоци преку USB или SD-картичка кон софтверот Power DB, по што може да се креираат персонализирани извештаи и да се врши автоматска анализа“.

  • 16 march 2022Мегер Бугарија: Мултифункционалниот тестер за напон и струја MET1000 на Megger

   Електричниот тестер MET1000 на Megger е универзален и робустен рачен уред за мерење од видот „сè-во-едно“ со заменливи тест кабли. „Дизајниран е да им олесни на електричарите и електроинженерите да ја вршат својата секојдневна работа. MET1000 има како LED така и LCD дисплеј, обезбедувајќи му на корисникот сигурен уред за мерење на струја до 200 A AC и напон до 1000 V AC/DC“, соопштија за BalkanEngineer.com од Мегер Бугарија. „Тестерите MET1000 се со мерна категорија CATIV 600 V/CATIII 1000 V и куќиште со степен на заштита IP65.

  • 03 december 2021Новиот мултиметар DPM1000 на Megger ги комбинира сите функции за мерење на индикаторите на ел. кола

   „Понекогаш инженерите и техничарите треба да носат чанта полна со мерни инструменти за да вршат рутински мерења на инсталациите под напон. Затоа Megger го создаде новиот дигитален мултиметар DPM1000, кој им ги обезбедува сите потребни функции во еден инструмент. Покрај тоа, тој е лесен и удобен за употреба и, се разбира, како и со секој производ на Megger, тој е дизајниран и произведен за да ги исполни највисоките стандарди за безбедност, точност и издржливост“, соопштија за BalkanEngineer.com Мегер Бугарија.

  • 16 june 2021Новиот Megger TPT420 предупредува на опасни тест напони, дури и кога неговите батерии се исцрпени

   „Новиот тестер на напон Megger TPT420, кој го заменува претходниот модел TPT320, веќе е на пазарот“, изјавија за BalkanEngineer.com од Мегер Бугарија. Уредот е проектиран да им обезбеди на електротехничарите и електроинженерите лесен за употреба инструмент за индикација на напон. Она што е единствено кај него е што тој продолжува да го предупредува операторот за опасни тест напони дури и кога неговите батерии се исцрпени. Еве ги деталите.

  • 09 june 2020Megger организира бесплатни вебинари за обука во текот на целата 2020 година. Погледнете ги темите!

   „Условите во кои е ставен светот денес е беспорно го менуваат начинот на работа и обука, заедно со која било друга секојдневна активност. Но, во противтежа на физичката изолација, знаењето станува се подостапно. Светот оди преку Интернет, а со него и образованието. Megger не заостанува од трендот и подготви разновидна програма од виртуелни состаноци за да им бидеме уште покорисна на нашите клиенти и партнери“, коментираа од бугарската подружница.

  • 04 may 2020Мегер Бугарија: Кои се главните тестови на трансформатори и каква опрема се користи за нив?

   „Електричните трансформатори се една од најважните компоненти на електричните системи. И нивната точност и сигурност се од клучно значење за наплатливоста на плаќањата. Затоа е неопходно тековните заштитните електрични трансформатори да одржуваат точност преку широк опсег за да го обезбедат правилното функционирање на заштитата со релеи и да спречат несакани исклучувања“, изјавија за BalkanEngineer.com од Мегер Бугарија – подружница на светскиот лидер за мерна опрема Megger.

  • 25 february 2020На пазарот е новиот тестер за мотори на Megger со степен на заштита IP54 и CATIII

   „На пазарот веќе е пуштен новиот тестер за мотори на Megger“, соопштија за Инженер.bg од Мегер Бугарија. Моделот MTR105 е со степен на заштита IP54, што го прави особено погоден за употреба, дури и во неповолни услови со влага и прашина. Освен тоа, инструментот е мерна категорија CATIII со моќност 600 V (работна висина до 3000 метри), т.е. тоа е сигурен и безбеден за употреба. Инструментот е добро заштитен од навлегување на прашина и влага, вклучително и просторот за батеријата и осигурувачот.

  • 22 november 2019Брзо и прецизно утврдување на состојбата на трансформатори? Видете ја најновата понуда на Megger – TTRU3

   „Сакате да ја дознаете механичката состојба на некој трансформатор? Сега е доволно да го разгледате набрзина упатството на новиот TTRU3 на Megger и да започнете да работите со него – тој е толку лесен за употреба“, изјавија за BalkanEngineer.com от Мегер Бугарија ДООЕЛ, подружница на докажаниот производител на техника за мерење и контрола Megger Group. Еве што дознавме за трифазниот уред за тестирање на коефициент на трансформација TTRU3.

 • 1
 • 2
 • 3

Статии

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 13 june 2024Партнерството помеѓу STAMH Group и Movu Robotics – стимул за развојот на логистиката во Југоисточна и Централна Европа

  Стратешкото меѓународно партнерство помеѓу Movu Robotics и STAMH Group обезбедува конкурентна предност на бизнисите во Централна и Југоисточна Европа што овозможува пофлексибилна, скалабилна и прифатлива складова автоматизација. Соработката меѓу водечките компании води до разработката и имплементација на иновативни решенија кои ги оптимизираат оперативните процеси во претпријатија од Романија, Србија, Грција, Хрватска, Бугарија, Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Албанија и Црна Гора. „Автономните работни технологии се концепција на иднината што се случува денес. Со повеќе од 15.000 успешни интеграции, 25 години искуство и системи за складирање кои работат во 23 земји во светот, ние продолжуваме да ја докажуваме нашата ангажираност да интегрираме персонализирани решенија за автоматизација “, коментираа од STAMH Group.

 • 13 june 2024Со нова иницијатива АББ создава професионална „трамболина“ за жените инженери по повод нивниот професионален празник

  Во основата на технолошките иновации се наоѓаат, се разбира, инженерите. Меѓу запчаниците, каблите и електрониката се крие „извор“ на недоволно истражен потенцијал - жените инженери, чиј официјален празник ќе го славиме секоја година на 23. јуни. Затоа тимот на АББ, силен застапник за поддршката на младите таленти, покрена специјална иницијатива по повод Меѓународниот ден на жените во инженерството, наменета да даде хоризонт на гласот и развојот на жените инженери кои се наоѓаат на почетокот на својата кариера. Повеќе за темата за BalkanEngineer.com раскажаа специјалисти од компанијата.

 • 11 june 2024Високоефикасни пумпи на Wilo се интегрирани во паметна грејна визба и иновативен воден систем во Германија

  „Многубројни се проектите со иновативната технолошка опрема на Wilo Group низ целиот свет, а два од нив реализирани во Германија сведочат за повеќестраната примена на пумпните технологии во знакот на глобалната компанија преку неколку љубопитни детали“, раскажаа за BalkanEngineer.com од Wilo. „Паметна грејна визба“ е меѓу новите термини во првиот проект со акцент на ефикасното генерирање и распределба на топлината во зградите. Вториот проект е поврзан со водоснабдувањето на Источна Баварија и неговите позитивни ефекти врз 15 заедници од оваа област.

 • 09 june 2024PC Електро: Трансформаторот на прогорување ATG 2 на Baur е сигурно решение за лоцирање на кабелски дефекти

  Трансформаторот на прогорување ATG 2 на докажаниот производител на опрема за локализирање на кабелски дефекти Baur се користи за намалување на импедансата на местото на кабелскиот дефект во мрежи со низок и среден напон. „Уредот дава можност за конвертирање на дефекти со висок отпор кои се тешки за локализирање, како и повремени дефекти, во оние со низок отпор, кои потоа лесно може да се лоцираат со помош на импулсна рефлектометрија“, информираа за BalkanEngineer.com од докажаната компанија РС Електро, партнер на Baur.

 • 09 june 2024Schneider Electric и Digital Realty го обединуваат својот инженерски потенцијал за зелената иднина на центрите за податоци

  Во момент кога предизвиците за животната средина и одржливиот развој постојано се зголемуваат, партнерствата меѓу водечки компании како што се Schneider Electric и Digital Realty се клучен фактор за создавање на иновативни решенија кои да се справуваат со нив. Еден од чекорите што ги преземаат двете водечки организации е остварувањето на проект за кружна економија во центарот за податоци PAR6 во Париз, што е пример за тоа како соработката и иновациите можат да го променат лицето на индустријата за податоци и да придонесат за позелена иднина.

 • 09 june 2024Вебер Етикетен: Индустриското етикетирање е „клуч“ за зголемување на безбедноста и следливоста на производството

  Добро е познато дека етикетирањето е процес на ставање етикета на производ со цел неговата идентификација за комерцијални или маркетинг цели, како и за зголемување на свесноста на потрошувачите. Сигурноста и безбедноста на технологијата се гарантираат со високите критериуми за етикетирање и идентификација дефинирани од соодветните важечки прописи. Етикетирањето гарантира следливост и интегритет на производите низ целиот синџир на испорака. Индустриско етикетирање е процес на ставање етикета на производ кој се наоѓа во производствените или пакувачките линии на претпријатијата.

Види ги сите »

Вести

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 12 june 2024Производителот на системи за складирање на енергија IPS инвестира во нова производствена база во близина на Пловдив, Бугарија

  IPS, бугарски производител на целосни системи за складирање на енергија (BESS), најави нова значајна инвестиција во близина на Пловдив, Јужна Бугарија, дозна BalkanEngineer.com од Capital.bg. Компанијата планира да отвори нова роботизирана производствена база која ќе започне со работа во 2025 година и ќе има годишен капацитет од 1,5 GWh. Со повеќе од 35 години искуство во разработката и производството на технологии за напојувањето со електрична енергија и системи за складирање на енергија, IPS е потврден партнер за клиенти во 59 земји.

 • 07 june 2024Бугарската компанија Eldrive ја започнува изградбата на паркови за полнење автомобили во Бугарија, Романија, Литванија

  Бугарскиот оператор за јавна инфраструктура за полнење Eldrive го најави почетокот на изградбата на неколку големи паркови за полнење на електрични возила на сопствени локации со богат екосистем, дозна BalkanEngineer.com од Economy.bg. Првиот таков објект веќе се гради во Литванија, во близина на градот Паневежис на автопатот „Виа Балтика“. Првично, паркот во Литванија ќе има 20 точки за полнење, а во втората фаза тие ќе бидат зголемени на 40. Проектот вклучува инфраструктура за полнење на електрични автобуси и камиони, со моќност меѓу 200 и 400 kW DC. Пуштањето во употреба е планирано за крајот на оваа година.

 • 05 june 2024Студентки по технички правци од Северна Македонија учествуваа на првата глобална средба на Global Engineer Girls

  Речиси 250 студентки по технички науки, меѓу кои и 14 од Северна Македонија, се собраа во Истанбул на првата заедничка средба на иницијативата Global Engineer Girls (GEG) организирана од градежниот конгломерат Limak Group, дозна BalkanEngineer.com од Denar.mk. На настанот присуствуваа и студентки од Турција, Косово и Саудиска Арабија. Целта на средбата беше вмрежување, споделување на искуство и инспирација од успешни професионалци и инженери. Настанот Global Engineer Girls, со кој претседаваше Ебру Оздемир, претседател на Управниот одбор на Limak Group, имаше за цел да го подобри образованието и вработувањето на жените во полето на STEM.

 • 04 june 2024Инвестициите на кинеската компанија Zijin Mining Group во Србија достигнаа 2,3 милијарди евра

  Кинеската компанија Zijin Mining Group инвестирала 2,5 милијарди долари (2,3 милијарди евра) во своите капацитети за добивање на бакар во Србија во текот на изминатите пет години, што е речиси двојно повеќе од првичните 1,26 милијарди долари ветени во 2018 година, дозна BalkanEngineer.com од SeeNews.com. Износот вклучува и 300 милиони долари инвестирани во подобрување на животната средина преку намалување на емисиите на сулфур диоксид и пречистување на индустриски отпадни води. Во српските операции на Zijin работаат околу 7.500 луѓе, а во блиска иднина се планирани уште проширувања на тимот.

 • 30 may 2024Бугарскиот производител на биоразградлива фолија LAM'ON започна со продажба на своите производи

  По шест години интензивна развојна активност, бугарскиот стартап LAM'ON, создаден од Анѓела Иванова, Гергана Станчева и доц. д-р Филип Ублеков, веќе ги нуди своите производи на пазарот, дозна BalkanEngineer.com од Capital.bg. Компанијата има за цел да го замени тешко рециклирачкото пакување со биоразградливи алтернативи направени од полилактична киселина добиена од пченка. LAM'ON го започна производството со четири производи: LAM'ON Soft Gloss, PACK'ON' Classic, PACK'ON' Oxygen и PACK'ON' Shrink. LAM'ON Soft Gloss е топол ламинат за хартија и картон. PACK'ON ​​Classic е погоден за пакување на различни производи – од салфетки и овошје до облека и текстил.

 • 28 may 2024Србија и China Energy International потпишаа спогодба за нова рафинерија за нафта во Смедерево

  Владата на Србија потпишала рамковна спогодба со China Energy International Group за изградба на модерна рафинерија за нафта во Смедерево, дознава BalkanEngineer.com од Telegraf.rs. Спогодбата, која е во сила за две години, оцртува распоред за изградба и пуштање во употреба на објектот од приближно четири години по добивањето на потребните градежни дозволи. Проектот претставува инвестиција од речиси 2,4 милијарди евра и се очекува да создаде 700 постојани работни места и индиректно да поддржи дополнителни 2.400 работни места.

Види ги сите »

Настан

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 13 june 2024Инвестиција од 300 милиони евра на UMB Group ја соживува фабриката за челик Otelu Rosu во Романија

  Романија има намера да ја рестартира работата на фабриката за челик Otelu Rosu, сместена во западниот округ Караш Северин, која е неактивна од 2013 година, благодарение на значителна инвестиција од UMB Group. Ова го дозна BalkanEnigneer.com од gmk.center.com. Пуштањето во употреба на фабриката ќе отвори и повеќе од 600 работни места. Фабриката за челик Otelu Rosu, опремена со електролачна печка од 100 тони, последен пат модернизирана во 2011 година, неколку пати ја менуваше сопственоста.

 • 11 june 2024Албанија објави тендер за изградба на осум нови станици на железничката пруга Тирана - Драч

  Државниот железнички оператор на Албанија распиша тендер за изградбата на осум нови станици долж 34-километарската железничка пруга што го поврзува главниот град Тирана со пристанишниот град Драч, дозна BalkanEngineer.com од Gmk.center.en. Инвестицијата е дел од поголем проект за обновување на моментално неактивната железничка пруга по должина на постојната траса со буџет од 92,1 милиони евра. Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) објави дека ќе може да се поднесуваат понуди преку нејзиниот портал за јавни набавки до 9 јули.

 • 10 june 2024Германската PWO Group ја започна изградбата на нова фабрика за метални компоненти во Чачак, Србија

  Германскиот производител на метални компоненти PWO Group официјално започна со изградба на нов инженеринг и производствен капацитет во град Чачак, Централна Србија, дозна BalkanEngineer.com од SeeNews.com. Објектот ќе формира технолошки кластер со компанијата за алати, стекната од PWO Group во 2023 година. Фабриката во Чачак, која ќе се наоѓа на парцела од 100.000 квадратни метри ќе биде десеттата локација на PWO Group во светот. Планирана да започне со производство до крајот на 2025 година, новата фабрика има за цел да произведува и им испорачува модерни компоненти и системи на клиентите.

 • 06 june 2024Во Албанија, приватните и електрани и тие на концесија го зголемија своето производство за 7,8 отсто

  Според извештајот на Националниот статистички институт на Албанија (INSTAT), приватните електрани и централите кои работат под концесија во Албанија го зголемиле своето производство во првиот квартал од 2024 година за 7,8%, достигнувајќи 1.246 GWh во споредба со 1.156 GWh во претходната година. Оваа информација BalkanEngineer.com ја дозна од БТА. За истиот период, државните хидроцентрали во Албанија произвеле 1.162 GWh електрична енергија, што е пад од 28,1% во споредба со 1.614 GWh во првите три месеци од претходната година.

 • 04 june 2024Производителот на текстилни машини Karl Mayer ќе инвестира 500 милиони евра во нови капацитети во Романија

  Германскиот производител на текстилни машини Karl Mayer е подготвен да инвестира 500 милиони евра во изградбата на две фабрики и центар за техничка поддршка во северозападниот романски округ Марамуреш, дозна BalkanEngineer.com од SeeNews.com. Стратешкиот потег има за цел проширување на глобалните операции на компанијата и подобрување на нејзините производствени можности. Првата фаза од проектот вклучува преместување на единицата за производство на игли за шиење на Karl Mayer од Азија во градот Баја Маре, Романија. Објектот ќе биде сместен на поранешната индустриска локација на IMMUM. Компанијата веќе обезбедила производствена хала и наскоро планира да започне со изградбата.

 • 31 may 2024Amazon Games отвора ново студио за разработкај на игри во Букурешт, Романија

  Amazon Games официјално отвори ново студио за разработка на игри во Букурешт, со што означи значително проширување на глобалниот отпечаток на компанијата, дозна BalkanEngineer.com од Romania-insider.com. Новото студио ќе го раководи Кристијан Пана, поранешен извршен директор на Ubisoft Букурешт. Новото студио во Букурешт ќе им се придружи на постојните тимови за разработка на Amazon Games, сместени во Оринџ Каунти, Монтреал, Сан Диего и Сиетл. Стратешкото поминување кон Европа е во согласност со амбициозните планови на компанијата да го прошири своето портфолио и да го искористи растечкиот талент за разработка на игри во регионот.

Види ги сите »