Бесплатна претплата

Претплатете се за нашиот билтен и бидете во тек!

Фирми

 • ТП ВАГО Контакттехник ДОО

  ТП ВАГО Контакттехник е застапништво на германската компанија WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG за територијата на Македонија, како и соседните држави Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Косово, Албанија и Црна Гора. WAGO е лидер во производството на производи за електротехника, електроника, автоматика, станбена и индустриска автоматизација.

 • Старт Инженеринг АД

  Старт Инженеринг АД е водечки лидер во областа на проектирање, монтажа, имплементација на нови технологии, автоматизација и пуштање во работа и прилагодување на големи енергетски и индустриски објекти. Насоките во кои фирмата е специјализирана се: контролни мерни уреди и автоматизација, греење, вентилација и климатизација, производна активност, електрична апаратура и опрема, монтажа, консалтинг.

 • Oventrop GmbH & Co. KG KG / Овентроп

  Компанијата OVENTROP е основана во 1851 година и денес е еден од водечките производители на вентили, регулатори и системи за греење и климатизација - термостатски радијаторски вентили и глави; вентили за хидрауличен и температурен баланс; групи за пумпање; филтри, деаератори и вентили за нафтена индустрија; гас - вентили; вентили за вода за пиење; комплетни системи за површинско греење и ладење; цевки и фитинзи за нив; комплетни системи за изградба на соларни инсталации.

 • Грејт Мастер ДООЕЛ/GreMa 3D

  Грејт Мастер ДООЕЛ е инженеринг и производствена компанија основана во 2006 година и специјализирана за производство на нестандардна опрема од мали серии, иновативни производи, изградба на објекти и инсталации, обезбедување на превентивно или планирано одржување, проектирање и печатење на 3D модели со FDM/FFF и DLP/LCD технологија. Од 2014 година, компанијата прифати ново маркетиншко име - GreMa 3D и го проширува опсегот на својата дејност со увоз и трговија на 3D решенија и технологии од водечки производители.

Види ги сите »