Бесплатна претплата

Претплатете се за нашиот билтен и бидете во тек!

Нуди работа / Инженер - конструктор

04/09/21 назад
ЕТ Мултиинженеринг

Конкурирај

 • Бугарија
 • Софија
Инженер - конструктор

Веќе 18 години Мултиинженеринг е меѓу лидерите во конструирањето, изработката и имплементацијата на производствени линии, главно за прехранбената и лесната индустрија.

 

Главната активност на фирмата вклучува: - производство на различни видови транспортери, транспортни системи, специјализирани машини и нестандардна технолошка опрема.

 

Во врска со проширувањето на нашиот тим, бараме да вработиме Инженер - конструктор за град Софија (на околу 250 километри од Скопје).

 

Одговорности:

 - Го конструира механичкиот дел на нови производи;

 - Обработува и пушта во работа цртежи (детали) добиени како налог од клиентот;

 - Учествува во изработката на производите;

 - Изготвување на техничка документација - цртежи, спецификации и друго.;

 - Изготвување на понуди.

 

Барања:

 - Завршено високо техничко образование, дипломиран/магистер - Машински инженер;

 - Во процес на студирање, степен магистер - Машински инженер;

 - Одлична компјутерска писменост, работа со SolidWorks;

 - Организираност и точност, иницијатива и автономија, лојалност кон компанијата и вработените.

 

Ако ги исполнувате нашите барања и сте заинтересирани, ве молиме испратете го Вашето CV.

 

За интервју ќе контактираме само со кандидатите одобрени од документи.

 

За повеќе информации - 0884 923 235 

 • Високо
 • Дипломиран инженер
 • Инженер-магистер
 • Машински инженер
 • Полно работно време
 • Со работно место

Конкурирај

e-mail: multiengineering@gmail.com;
office@multiengineering-bg.com;
Тел.: 0884 923 235

Види ги сите

Фирми

 • Старт Инженеринг АД

  Старт Инженеринг АД е водечки лидер во областа на проектирање, монтажа, имплементација на нови технологии, автоматизација и пуштање во работа и прилагодување на големи енергетски и индустриски објекти. Насоките во кои фирмата е специјализирана се: контролни мерни уреди и автоматизација, греење, вентилација и климатизација, производна активност, електрична апаратура и опрема, монтажа, консалтинг.

 • Мега Инженеринг ДОО

  Мега Инженеринг ДОО проектира, изработува, имплементира системи и средства за автоматизација на технолошките процеси во претпријатија кои работат во областа на прехранбена, хемиска, биотехнолошка, машинска и инженеринг индустрија. Применува индустриски системи и средства за регулација на температура, притисок, влажност, проток, потрошувачка, ниво и концентрација, системи за дозирање, како и системи за управување од високо ниво.

 • Т и Д Инженеринг ДООЕЛ

  Т и Д Инженеринг е водечка европска компанија со дејност инженеринг во областа на енергетиката, електротехниката и електрониката. Поспецијално таа се занимава со изградба на индустриски мрежи од програмабилни контролери и средства за автоматизација, како и системи за далечинско управување и далечинска сигнализација во енергетиката и индустријата.

Види ги сите »