Бесплатна претплата

Претплатете се за нашиот билтен и бидете во тек!

Нуди работа / SMD оператори

01/17/19 назад
Бер-Хелла Термоконтрол ДООЕЛ / BHTC

Конкурирај

 • Бугарија
 • Софија
SMD оператори

 

ВНТС е германска компанија која произведува и развива електроника за клима-уреди за автомобили. На глобално ниво, компанијата обезбедува работа на повеќе од 1.500 вработени кои работат во Германија, САД, Индија, Кина и Јапонија. Наши клиенти се водечки производители на автомобили во светот. Од 2013 година ВНТС влезе на бугарскиот пазар.

 

За потребите на нашето производство во Софија, Бугарија (240 км од Скопје) бараме мотивирани и искусни:

 

SMD оператори 

 

Главни обврски:

• Работи на линијата SMD, следејќи ги упатствата за работа;

• Врши континуирана проверка на електронските кола со помош на визуелна контрола;

• Одговара за присуството на неопходните компоненти и потрошен материјал на линијата за да се спречи запирање на производствениот процес;

• Ги почитува правилата и упатствата за квалитет; 

• Ги почитува правилата и упатствата за здрави и безбедни работни услови.

 

Барања:

• Соодветно техничко образование;

• Професионално искуство на слично работно место во производствено претпријатие (автомобилска индустрија или производство на електронски компоненти);

• Искуство со опрема на ASM Siplace ќе се смета за предност;

• Основни познавања на производствените процеси;

• Владеење на англиски или германски на работно ниво се смета за предност;

• Вештини за тимска работа, добри комуникациски вештини;

• Дисциплинирана, организирана и доверлива личност.

• Работа во смени.

 • Дипломиран инженер
 • Инженер-магистер
 • Инженер за електроника
 • Работа во смени

Конкурирај

HRBulgaria@bhtc.com

Види ги сите

Фирми

 • Рапид Прогрес ДООЕЛ

  Рапид Прогрес е компанија од Пиринска Македонија, која има активност во областа на индустриските софтверски решенија. Фирмата нуди и имплементира CAD, CAM, CAE, PDM системи и системи за CNC комуникации (DNC и MDC) од водечките програмери. Компанијата е овластен дистрибутер на Dassault Systèmes SolidWorks за територијата на Македонија.

 • Т и Д Инженеринг ДООЕЛ

  Т и Д Инженеринг е водечка европска компанија со дејност инженеринг во областа на енергетиката, електротехниката и електрониката. Поспецијално таа се занимава со изградба на индустриски мрежи од програмабилни контролери и средства за автоматизација, како и системи за далечинско управување и далечинска сигнализација во енергетиката и индустријата.

 • Булгартел Скопје ДООЕЛ

  Булгартел Скопје е подружница на телекомуникацискиот оператор Булгартел, поседува сопствена мрежа за обезбедување на телекомуникациски услуги на територијата на Бугарија, Балканскиот полуостров и Европа. Булгартел Скопје обезбедува телекомуникациски услуги на територијата на Република Македонија и соседните земји, вклучувајќи ги Косово, Албанија и други.

Види ги сите »