Бесплатна претплата

Претплатете се за нашиот билтен и бидете во тек!

Нуди работа / SMD оператори

12/10/18 назад
Бер-Хелла Термоконтрол ДООЕЛ / BHTC

Конкурирај

 • Бугарија
 • Софија
SMD оператори

 

ВНТС е германска компанија која произведува и развива електроника за клима-уреди за автомобили. На глобално ниво, компанијата обезбедува работа на повеќе од 1.500 вработени кои работат во Германија, САД, Индија, Кина и Јапонија. Наши клиенти се водечки производители на автомобили во светот. Од 2013 година ВНТС влезе на бугарскиот пазар.

 

За потребите на нашето производство во Софија, Бугарија (240 км од Скопје) бараме мотивирани и искусни:

 

SMD оператори 

 

Главни обврски:

• Работи на линијата SMD, следејќи ги упатствата за работа;

• Врши континуирана проверка на електронските кола со помош на визуелна контрола;

• Одговара за присуството на неопходните компоненти и потрошен материјал на линијата за да се спречи запирање на производствениот процес;

• Ги почитува правилата и упатствата за квалитет; 

• Ги почитува правилата и упатствата за здрави и безбедни работни услови.

 

Барања:

• Соодветно техничко образование;

• Професионално искуство на слично работно место во производствено претпријатие (автомобилска индустрија или производство на електронски компоненти);

• Искуство со опрема на ASM Siplace ќе се смета за предност;

• Основни познавања на производствените процеси;

• Владеење на англиски или германски на работно ниво се смета за предност;

• Вештини за тимска работа, добри комуникациски вештини;

• Дисциплинирана, организирана и доверлива личност.

• Работа во смени.

 • Дипломиран инженер
 • Инженер-магистер
 • Инженер за електроника
 • Работа во смени

Конкурирај

HRBulgaria@bhtc.com

Види ги сите

Фирми

 • МаккаБ ДООЕЛ

  МаккаБ ДООЕЛ е подружница на водечката, инженеринг и трговска компанија Филкаб АД од Бугарија, која ја застапува дејноста на фирмата на македонскиот пазар. Филкаб е производствена фирма со дејност снабдување, дистрибуција и трговија со: кабелски производи, електрични апарати и средства за автоматизација, електрични апарати за среден напон и многу други.

 • Мега Инженеринг ДОО

  Мега Инженеринг ДОО проектира, изработува, имплементира системи и средства за автоматизација на технолошките процеси во претпријатија кои работат во областа на прехранбена, хемиска, биотехнолошка, машинска и инженеринг индустрија. Применува индустриски системи и средства за регулација на температура, притисок, влажност, проток, потрошувачка, ниво и концентрација, системи за дозирање, како и системи за управување од високо ниво.

 • Wilo Претставништво Скопје, Македонија

  Wilo Претставништво Скопје е претставништво на меѓународно етаблираната германска компанија Wilo Group - водечки производител на пумпи, пумпни системи за греење, климатизација, водоснабдување, отпадни и дренажа води. Со повеќе од 140-годишна историја компанијата е силно посветена на истражување и развој и во последно време се почесто нуди на пазарот комплетни индивидуални решенија, а не само одделни производи.

Види ги сите »