Бесплатна претплата

Претплатете се за нашиот билтен и бидете во тек!

Нуди работа / SMD оператори

09/24/18 назад
Бер-Хелла Термоконтрол ДООЕЛ

Конкурирај

 • Бугарија
 • Софија
SMD оператори

ВНТС е германска компанија која произведува и развива електроника за клима-уреди за автомобили. На глобално ниво, компанијата обезбедува работа на повеќе од 1.500 вработени кои работат во Германија, САД, Индија, Кина и Јапонија. Наши клиенти се водечки производители на автомобили во светот. Од 2013 година ВНТС влезе на бугарскиот пазар.

 

За потребите на нашето производство во Софија, Бугарија (240 км од Скопје) бараме мотивирани и искусни:

 

SMD оператори 

 

Главни обврски:

• Работи на линијата SMD, следејќи ги упатствата за работа;

• Врши континуирана проверка на електронските кола со помош на визуелна контрола;

• Одговара за присуството на неопходните компоненти и потрошен материјал на линијата за да се спречи запирање на производствениот процес;

• Ги почитува правилата и упатствата за квалитет; 

• Ги почитува правилата и упатствата за здрави и безбедни работни услови.

 

Барања:

• Соодветно техничко образование;

• Професионално искуство на слично работно место во производствено претпријатие (автомобилска индустрија или производство на електронски компоненти);

• Искуство со опрема на ASM Siplace ќе се смета за предност;

• Основни познавања на производствените процеси;

• Владеење на англиски или германски на работно ниво се смета за предност;

• Вештини за тимска работа, добри комуникациски вештини;

• Дисциплинирана, организирана и доверлива личност.

• Работа во смени.

 • Дипломиран инженер
 • Инженер-магистер
 • Инженер за електроника
 • Работа во смени

Конкурирај

HRBulgaria@bhtc.com

Види ги сите

Фирми

 • Мелексис Бугарија ДООЕЛ

  Мелексис Бугарија е дел од структурата на светскиот лидер во развојот и производството на микроелектронски компоненти за индустријата и автомобилската индустрија Melexis. Глобалната фирма е присутна во 12 земји во светот - Бугарија, Белгија, Германија, Украина, САД, Италија, Франција, Швајцарија, Кина, Јапонија, Филипини, Малезија.

 • Бер-Хелла Термоконтрол ДООЕЛ

  Бер-Хелла Термоконтрол ДООЕЛ е филијала на водечкиот германски производител Behr-Hella Thermocontrol (BHTC). Компанијата се занимава со развој и производство на електроника за системи за климатизација во автомобилскиот сектор. Во групата ВНТС се вработени повеќе од 1700 лица кои работат како во централата во Германија, така и во Бугарија, Кина, Индија, Јапонија, САД и Мексико.

 • Старт Инженеринг АД

  Старт Инженеринг АД е водечки лидер во областа на проектирање, монтажа, имплементација на нови технологии, автоматизација и пуштање во работа и прилагодување на големи енергетски и индустриски објекти. Насоките во кои фирмата е специјализирана се: контролни мерни уреди и автоматизација, греење, вентилација и климатизација, производна активност, електрична апаратура и опрема, монтажа, консалтинг.

Види ги сите »