Бесплатна претплата

Претплатете се за нашиот билтен и бидете во тек!

Нуди работа / Специјалист Квалитет (Планирање)

08/07/19 назад
Либхер-Хаусгерете Марица ДООЕЛ

Конкурирај

 • Бугарија
 • Пловдив
Специјалист Квалитет (Планирање)

„ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ДООЕЛ е дел од меѓународниот концерн „ЛИБХЕР“. Компанијата припаѓа на индустријата за бела техника, која е лидер во секторот. Во нашата фабрика во Пловдив работат повеќе од 1900 вработени. Нашето производството опфаќа широк спектар на фрижидери и фризери со квалитет на светско ниво, за кои имаме пазари и клиенти.

 

Производствената база и канцеларија се наоѓаат во град Пловдив, на околу 150 километри од Софија, Бугарија, или на околу 380 километри од Скопје.

 

Специјалист Квалитет (Планирање)

 

Барања:

 - Високо техничко образование;

 - Владеење на  германски јазик како предност или англиски јазик – писмено и говорно - B2 ниво според европската јазична рамка;

 - Многу добри компјутерски вештини - MS Office;

 - Многу добри комуникациски вештини.

 - Претходно искуство во планирање/управување со квалитетот е предност;

 - Владеење на алатки/програми за управување со проекти (Jira, MS Projects) е предност.

 

Главни обврски:

 - Одговара за квалитетот на нови производни проекти

 - Го планира квалитетот во проекти за развој за превентивно обезбедување на соодветните цели за квалитет;

 - Учествува во подготовката на проценката на ризикот на детали, склопови и процеси;

 - Ги дефинира барањата за квалитет и планирањето на потребните тестови и проверки за детали и склопови/купени и сопствено производство /;

 - Користи методи за планирање на квалитетот, како и спроведување на обуки во врска со  различните методи;

 - Изработува  упатства, контролни планови и други документи;

 - Го планира квалитет во однос на специфични барања на клиентите;

 - Ги координира специфичните теми за квалитет со клиентите.

 

Ние нудиме:

 - Строга почитување на договорите меѓу страните;

 - Обуки поврзани со подобрување на ефикасноста во извршувањето на работните обврски;

 - Здрави и безбедни работни услови;

 - Внатрешни односи во фирмата врз основа на воспоставени правила и процедури;

 - Дополнително здравствено осигурување;

 - Социјални бенефиции.

 

Потребни документи:

 - Автобиографија и мотивационо писмо.

 

Првичниот избор ќе се одвива според документи. Ќе контактираме само со одобрените кандидати. Ние гарантираме целосна доверливост на Вашата апликација. Обезбедените податоци се лични во смисла на ЗЗЛП и се предмет на посебен режим на заштита. 

 • Дипломиран инженер
 • Инженер-магистер
 • -
 • Полно работно време
 • Со работно место

Конкурирај

lhm_jobs@liebherr.com

Види ги сите

Фирми

 • Мега Инженеринг ДОО

  Мега Инженеринг ДОО проектира, изработува, имплементира системи и средства за автоматизација на технолошките процеси во претпријатија кои работат во областа на прехранбена, хемиска, биотехнолошка, машинска и инженеринг индустрија. Применува индустриски системи и средства за регулација на температура, притисок, влажност, проток, потрошувачка, ниво и концентрација, системи за дозирање, како и системи за управување од високо ниво.

 • Орбико - Македонија

  Орбико Македонија е макро дистрибутер на производи за подмачкување Shell Lubricants на македонскиот пазар. Фирмата нуди широк спектар на производи за подмачкување Shell: висококвалитетни моторни, трансмисиски, хидраулични, редукторски, компресорски, турбински и други масла и масти кои помагаат за продолжување на животниот век на машините, зголемување на меѓу - ремонтниот ресурс и намалување на трошоците за одржување.

 • Булгартел Скопје ДООЕЛ

  Булгартел Скопје е подружница на телекомуникацискиот оператор Булгартел, поседува сопствена мрежа за обезбедување на телекомуникациски услуги на територијата на Бугарија, Балканскиот полуостров и Европа. Булгартел Скопје обезбедува телекомуникациски услуги на територијата на Република Македонија и соседните земји, вклучувајќи ги Косово, Албанија и други.

Види ги сите »