Бесплатна претплата

Претплатете се за нашиот билтен и бидете во тек!

Нуди работа / Техничар, електрични машини и апарати

05/04/20 назад
АББ Блгариja ДООЕЛ

Конкурирај

 • Бугарија
 • Пловдив
Техничар, електрични машини и апарати

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технолошки лидер со сеопфатно портфолио за дигиталните индустрии. Продолжувајќи ја својата над 130-годишна историја во иновациите, АББ денес е лидер во дигиталната технологија со четири светски водечки бизниси кои се ориентирани кон клиентите: Снабдување со електрична енергија и електрично опремување, Индустриска автоматизација, Погон и Роботика и дискретна автоматизација, подржувани од вкупната дигитална платформа ABB Ability ™. Водечкиот бизнис Енергетски мрежи на АББ ќе му биде продаден на Hitachi во 2020 година. АББ развива активност во повеќе од 100 земји и има повеќе од 147 000 вработени.

 

Ајде да ја напишеме иднината. Заедно!

 

Во врска со потребите на нашето производство бараме да вработиме во град Пловдив, на околу 150 километри од Софија, Бугарија, или на околу 380 километри од Скопје Техничар, електрични машини и апарати

 

Главни обврски:

 • Поправка на машините и опремата во фабриката;
 • Да врши профилактика на опремата и електричните инсталации на фабриката;
 • Да врши периодични прегледи, тековни, основни и итни поправки на опремата;
 • Водење на дневниците за отстранување на дефекти;
 • Дава извештај за користените од него материјали;
 • Нуди и врши подобрувања на опремата.

 

Барања:

 • Завршено средно или високо техничко образование - електро или механички профил;
 • Искуство во одржување на електрична и/или пневматска инсталација;
 • Знаење од областа на пневматиката и хидрауликата;
 • Вештини за работа со MS office;
 • Вештини за работа со софтвер и контролери;
 • Вештина за читање на електрични, пневматски и хидраулични кола на соодветната опрема;
 • Можност за работа во смени.

 

Ние нудиме:

 • Одлични работни услови во динамична средина;
 • Работа во млад и енергичен тим;
 • Мотивирано плаќање и социјални бенефиции;
 • Организиран превоз до работното место;
 • Обезбедена медицинска нега на самото место;
 • Можности за развој во меѓународна компанија.

 

Ако ова е работното место што го барате и ги исполнувате условите, Ве молиме испратете ја вашата актуелна автобиографија. Само кандидати одобрени од документи ќе бидат поканети на интервју.

 

„АББ Блгарија“ ДООЕЛ, ЕМБС 831133152 е администратор на лични податоци, впишан во Комисија за заштита на личните податоци (КЗЛП) со број на идентификација 29074. При аплицирање за работното место Вие доброволно ги давате вашите лични податоци и ние ќе ги обработиме за следниве цели: селекција на кандидати за ова работно место; избор на кандидати за идните работни места што ќе се јават во текот на следните две години, освен ако експлицитно не го изјавите своето несогласување; поврзување со кандидати во однос на целите на селекција и истражување на пазарот на трудот; потпишување на договор за вработување или друг вид на договор. Личните податоци обезбедени за овие цели ќе се чуваат за период до две години и може да му бидат дадени на АББ Бизнис Сервисис Сп.з.о.о. Полска, во својство на обработувач на личните податоци. Имате право да побарате бришење, корекција или блокирање на личните податоци, ако нивната обработка не им одговара на барањата на постојното законодавство или ги надминува наведените цели.

 

 • Дипломиран инженер
 • Инженер-магистер
 • Електроинженер
 • Машински инженер
 • Полно работно време
 • Со работно место

Конкурирај

bg-careers@abb.com

Види ги сите

Фирми

 • Орбико - Македонија

  Орбико Македонија е макро дистрибутер на производи за подмачкување Shell Lubricants на македонскиот пазар. Фирмата нуди широк спектар на производи за подмачкување Shell: висококвалитетни моторни, трансмисиски, хидраулични, редукторски, компресорски, турбински и други масла и масти кои помагаат за продолжување на животниот век на машините, зголемување на меѓу - ремонтниот ресурс и намалување на трошоците за одржување.

 • Мега Инженеринг ДОО

  Мега Инженеринг ДОО проектира, изработува, имплементира системи и средства за автоматизација на технолошките процеси во претпријатија кои работат во областа на прехранбена, хемиска, биотехнолошка, машинска и инженеринг индустрија. Применува индустриски системи и средства за регулација на температура, притисок, влажност, проток, потрошувачка, ниво и концентрација, системи за дозирање, како и системи за управување од високо ниво.

 • Булгартел Скопје ДООЕЛ

  Булгартел Скопје е подружница на телекомуникацискиот оператор Булгартел, поседува сопствена мрежа за обезбедување на телекомуникациски услуги на територијата на Бугарија, Балканскиот полуостров и Европа. Булгартел Скопје обезбедува телекомуникациски услуги на територијата на Република Македонија и соседните земји, вклучувајќи ги Косово, Албанија и други.

Види ги сите »