Бесплатна претплата

Претплатете се за нашиот билтен и бидете во тек!

Нуди работа / Машински оператор на преса за свиткување на метал

01/12/22 назад
АББ Блгариja ДООЕЛ

Конкурирај

 • Бугарија
 • Пловдив
 • Стрјама
Машински оператор на преса за свиткување на метал

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технолошки лидер во областа на производите за напојување со електрична енергија и електрична опрема, роботика и погони, индустриска автоматизација и енергетски мрежи, кои послужуваат комунални, индустриски, транспортни и инфраструктурни клиенти низ целиот свет. Продолжувајќи ја својата над 130-годишна историја во иновациите, АББ денес ја пишува иднината на индустриската дигитализацијата со два предлози со јасна вредност: доведување на електрична енергија од било која електрична централа до било кој електричен штекер, и автоматизирање на сите индустриски гранки од природни ресурси до готови производи. Во својство на главен партнер на Формула Е, целосно електричната меѓународна класа на моторни спортови на FIA, АББ продолжува да ги турка границите на електричната мобилност надвор од можното, придонесувајќи за поодржлива иднина. АББ работи во повеќе од 100 земји и вработува околу 147.000 вработени.

 

Машински оператор на преса за свиткување на метал во град Пловдив, на околу 150 километри од Софија, Бугарија, или на околу 380 километри од Скопје. .

 

Обврски:

 • Полнење на машината со потребните материјали или производи;
 • Избор на режим на работа и внесување на податоци во програмата на машината;
 • Ги штелува работните параметри на машината - број на детали за изработка, место за сместување на готовите производи, степен, ширина на свиткувањето, сила на притисок, број и редослед на свиткувањата;
 • Го проверува квалитетот на деталите пред, за време и по обработката согласно упатствата за контрола на квалитет;
 • Изработка на металните детали според даден цртеж;
 • Истовар и подредување на готовите детали на местото определено за тоа;
 • Ги почитува упатствата за здравје и безбедност на работното место.

 

Барања:

 • Средно техничко образование;
 • Искуство од слично работно место ќе се смета за предност;
 • Можност за работа во смени;
 • Исполнителност и одговорност;
 • Умешност и способност за набљудување;
 • Вештина за работа во тим.

 

Компанијата нуди:

 • Одлични работни услови во динамична средина;
 • Работа во млад и енергичен тим;
 • Мотивирана плата и социјални бенефиции;
 • Организиран превоз до работното место;
 • Обезбедени медицински услуги на самото место;
 • Можности за развој во меѓународна компанија.

 

Ако ова е работното место што го барате и ги исполнувате условите, Ве молиме испратете ја вашата актуелна автобиографија.

 

 

„АББ Блгарија“ ДООЕЛ, ЕМБС 831133152 е администратор на лични податоци, впишан во Комисија за заштита на личните податоци (КЗЛП) со број на идентификација 29074. При аплицирање за работното место Вие доброволно ги давате вашите лични податоци и ние ќе ги обработиме за следниве цели: селекција на кандидати за ова работно место; избор на кандидати за идните работни места што ќе се јават во текот на следните две години, освен ако експлицитно не го изјавите своето несогласување; поврзување со кандидати во однос на целите на селекција и истражување на пазарот на трудот; потпишување на договор за вработување или друг вид на договор. Личните податоци обезбедени за овие цели ќе се чуваат за период до две години и може да му бидат дадени на АББ Бизнис Сервисис Сп.з.о.о. Полска, во својство на обработувач на личните податоци. Имате право да побарате бришење, корекција или блокирање на личните податоци, ако нивната обработка не им одговара на барањата на постојното законодавство или ги надминува наведените цели.

 

 • Техничар со средно образование
 • -
 • Полно работно време
 • Со работно место

Конкурирај

bg-careers@abb.com

Види ги сите

Фирми

 • Би Ту Ен ДООЕЛ

  Би Ту Ен ДООЕЛ (B2N Ltd) е докажана компанија на пазарот за 3D технологија. Компанијата е лидер во увозот, дистрибуцијата, имплементацијата и обуката кај 3D производите, што наоѓаат широка примена во инженерството, архитектурата, роботиката, медицината, телевизијата и игрите, уметноста, возилата, модата и многу повеќе.

 • МаккаБ ДООЕЛ

  МаккаБ ДООЕЛ е подружница на водечката, инженеринг и трговска компанија Филкаб АД од Бугарија, која ја застапува дејноста на фирмата на македонскиот пазар. Филкаб е производствена фирма со дејност снабдување, дистрибуција и трговија со: кабелски производи, електрични апарати и средства за автоматизација, електрични апарати за среден напон и многу други.

 • Унисист ДОО

  Унисист ДОО обединува 3 лаборатории - Овластено тело за проценка на сообразност на средства за мерење, Овластена лабораторија за верификација на средства за мерење и Акредитирана лабораторија за калибрација на средства за мерење. Еден од главните стремежи на компанијата е континуирано подобрување на квалитетот на понудените услуги.

Види ги сите »