Бесплатна претплата

Претплатете се за нашиот билтен и бидете во тек!

Статии

РС Електро: „Портфолиото на Baur ви обезбедува решенија за сигурно лоцирање на кабелски дефекти и кабелска дијагностика“

21 february 2023

In Bulgarian  In Albanian  In Serbian

 

Слично е како посетата на лекар: деталните и точни прегледи помагаат да се дијагностицира некое заболување уште пред да настане сериозна криза. Истото важи и за системите за напојување со електрична енергија. Дијагностиката на каблите овозможува да се одредат слабите места во нив дури и пред да станат причина за прекин на напојувањето со електрична енергија, како и помага за значително зголемување на нивниот животен век. „Благодарение на високотехнолошките мерни инструменти и софтверски алатки за тестирање и дијагностика, компанијата Baur нуди различни решенија за спречување на дефекти на мрежата и опремата, со што ги прави инвестициите во кабелската мрежа попредвидливи и порентабилни“, соопштија од фирма РС Електро., партнер на Baur за Бугарија.

 

 

Семејната компанија Baur, која ја започна својата активност пред повеќе од 75 години, денес е еден од лидерите во областа на опремата за тестирање и мерење. Меѓу нејзините долгогодишни клиенти се повеќето светски оператори на електродистрибутивни мрежи. Портфолиото на Baur е систематизирано во четири главни групи, а имено: лоцирање на кабелски дефект, тестирање и дијагностика на кабли, мобилни лаборатории и тестирање на изолациони масла.

 

Сигурно лоцирање на кабелски дефекти

 

Потрошувачите бараат непречено снабдување со електрична енергија, без оглед на моменталното преструктуирање на енергетскиот систем. Одлучувачки фактор за сигурност во напојувањето е ефикасната електрична мрежа со најмал број на прекини. Оштетувањето на ставените подземни кабли е причина не само за делумни или целосни прекини на напојувањето, туку доколку не се лоцира брзо и точно, може да доведе до високи трошоци за поправка и обновување на мрежата. Само брзото и прецизно лоцирање на кабелскиот дефект ќе ги намали овие трошоци и ќе го минимизира времето на прекин.

 

„Висококвалитетната опрема за лоцирање на кабелски дефекти на Baur е глобален репер за прецизност и сигурност со децении. Со повеќе од 75 години искуство во лоцирање на кабелски дефекти, компанијата нуди решенија ориентирани кон корисникот за да одговори и ги исполни сите барања и буџет. Палетата на производи за лоцирање на кабелски дефекти го покрива целиот поврзан процес на оптимален начин и му овозможува на корисникот брзо и прецизно да го лоцира местото на дефектот. Модуларните системи и уреди се способни да одговорат на сите индивидуални потреби - универзалност што е докажана во праксата“, објаснија од РС Електро.

 

 

Портфолиото на компанијата вклучува системи за прецизно лоцирање, системи за идентификација на кабли, системи за следење со аудио фреквенција, уреди за тестирање на кабелската обвивката и лоцирање на дефекти, преносни рефлектометри, кабелски локатори, аудио фреквентни предаватели, генератори на ударен напон, трансформатори на прегорување и многу други.

 

Тестирање и дијагностика на кабли за рентабилно одржување

 

Тестирањето на кабелот и неговата изолација овозможува прецизно да се одреди дали кабелскиот систем е безбеден и способен за работа во моментот на спроведување на испитувањето.

 

Кабелската дијагностика ги обединува целите за максимално зголемување на времето на работа на мрежата и минимизирање на трошоците за поправка и одржување. Со помош на дијагностичките системи на Baur, одржувањето може да се изврши врз основа на фактичката состојба на мрежата, што ја зголемува ја нејзината рентабилност. „Прецизната анализа на состојбата на каблите овозможува да се вршат скапи поправки и одржување само таму каде што е навистина потребно. Превентивните мерки или неоправданата замена на долги кабелски траси веќе остануваат во минатото.“,  коментираа од RS Electro.

 

Мобилни електротехнички лаборатории и системи за брзо и прецизно лоцирање на кабелски дефекти и дијагностика

 

Сложеноста на кабелските мрежи води до широк опсег на задачи што специјалистите за електропреносни мрежи мора да ги решаваат. Често, кога се планираат оперативни активности, сè уште не е јасно каква опрема ќе биде потребна на терен. Овде на помош доаѓаат системите Baur. Благодарение на приспособувањето на целата опрема според индивидуалните потреби на клиентот, како и управувањето со сите уреди со помош на обединетиот интелигентен софтвер BAUR 4, операторите се максимално подготвени за работа во теренски услови.

 

„Мобилната електротехничка лабораторија станува незаменлива алатка за секој специјалист, обезбедувајќи му оптимална опрема за секоја ситуација. Baur нуди четири типа на системски решенија за монофазни и трифазни кабли: мобилните електрични лаборатории titron® и transcable, серијата мини-лаборатории Syscompact и специјални системи за лоцирање на дефекти во долги кабли“, информираа од РС Електро.

 

 

Тестирање на изолациони масла

 

Изолационите материјали се од витално значење за електроенергетските системи. Поради загадување и стареење, овие материјали ги губат своите изолациски и ладилни својства. Последиците од ова се дефекти на системите, прекини на напојувањето со струја и поврзаните со тоа високи трошоци.

 

Тестирањето на изолационите материјали е пропишано со законски прописи и е регулирано со национални и меѓународни стандарди. Инструментите на Baur за испитување на изолациони масла и материјали се со меѓународно признат квалитет.

 

„Како резултат на акумулираното искуство и знаење, Baur создаде разновидна палета на производи од лесни за употреба, сигурни и рентабилни уреди, користејќи модерни технологии со висока ефикасност и земајќи ги предвид одредбите на не помалку сложените норми и стандарди“, додадоа уште од РС Електро.

 

Адреса: 1505 Софија, ул. Кутловица бр. 41

Телефон: 087 691 5990
Е-пошта: rs.electro.bg@gmail.com

 Извор на фотографии: РС Електро, Baur

Статии

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 19 june 2024КМТ Сервиз претставува 10 примени каде мониторингот на гасови и истекување на гас е од клучно значење за безбедноста

  Присуството на гас во индустриска средина е меѓу невидливите закани кои потенцијално можат да му наштетат на човековото здравје, животната средина, а исто така и да предизвикаат материјална штета. Затоа откривањето на гас и истекување на гас е меѓу процесите со клучно значење за безбедноста кои имаат свои современи и сигурни технолошки решенија. Една од нив е термичката слика преку која се доловуваат и визуелизираат аномалии во енергетските нивоа, а повеќе за темата за BalkanEngineer.com раскажаа докажаната компанија КМТ Сервиз, специјализирана за трговија со опрема за контрола и мерење и решенија за мониторинг на инфраструктурни системи.

 • 19 june 2024Grundfos MIXIT обезбедува максимална контрола врз колото за мешање во инсталации за греење на станбени згради

  Германската енергетска компанија OVE, која се занимава со проектирање, изведба и работа на системи за греење, вентилација и климатизација и има повеќе од 450 изведени проекти низ целата земја, веќе подолго време соработува со Grundfos во смисла на оптимизација на работата на инсталациите и постигнување на максимална ефикасност. Така на пример, OVE почнува да го користи решението на колото за мешање со вградено управување на пумпите на Grundfos уште во 2017 година, и сега смело се обложува на најновата генерација на MIXIT, воведена од Grundfos во пролетта на 2021 година.

 • 18 june 2024Предизвикот на Del Fabro - како логистички центар во Виена постигнува оптимални температурни услови со решенија на Hoval

  Del Fabro Kolarik, подружница на Ottakringer Getränke, е компанија специјализирана за трговија на големо со пијалаци за кетеринг индустријата. Таа поседува голем логистички центар во Виена. Нејзината палета вклучува повеќе од 8.000 различни пијалаци, вклучително ексклузивни брендови, уникатни и нови производи од Австрија и од целиот свет. Од 2019 година, комплетното решение на Hoval гарантира оптимални климатски зони во магацинот за пијалаци и неговите соодветни канцеларии. „Создавањето на оптимални услови за складирање на различни пијалаци на површина од 10.000 квадратни метри беше голем предизвик.

 • 16 june 2024Инженеринг ЕАД: Изградбата на кабелска линија „Балкан“ 110 kV во Бугарија е уште еден успешно реализиран проект од нас

  Инженеринг ЕАД е водечка инженеринг компанија, дел од групацијата на компании Филкаб, која се докажа како лидер во областа на електричната монтажа. Меѓу успешно изведените проекти на фирмата е изградбата на кабелска линија 110 kV за потребите на трафостаница „Балкан“ и поставување на оптички кабелски линии од трафостаницата „Балкан“ 110/20 kV до трафостаница „Мелта“ 110/ 20 kV на територијата на град Ловеч во Бугарија. Благодарение на своето долгогодишно искуство и професионализмот докажан во времето, фирмата ја доби довербата на голем број инвеститори за изведувањето на проекти од големи размери.

 • 15 june 2024Мултиинженеринг: Кои се критериумите за избор на правилниот индустриски робот за производството

  Изборот на правилниот индустриски робот за секоја активност игра одлучувачка улога во ефикасноста на производствените процеси. Но, со сегашниот огромен опсег на слични решенија на пазарот, ова може да биде потешка задача. „Првиот и најважен чекор во изборот на правилниот индустриски манипулатор е да се уверите дека разбирате во длабина што сакате да постигнете со негова помош. Важно е да се земе предвид максималната тежина на материјалите што ќе бидат обработувани, големината на работниот простор, видот на операциите, брзината, носивоста, висината на активност, точноста на движењата и други“.

 • 15 june 2024GreMa 3D на Булдентал 2024: Технологиите за 3D печатење се одржлив дел од иднината на медицината

  Булмедика/Булдентал/Дерма & Естетика е голем B2B саем што секоја година собира во Интер Експо Центарот (ИЕЦ) - Софија, Бугарија, водечки професионалци во областите медицина, стоматологија, дерматологија и естетска медицина. Овогодинешното издание на меѓународниот форум се одржа од 29 до 31 мај, за кое време 180 учесници од 12 земји го „оживеаја“ ИЕЦ во атмосфера на иновации и интерактивни презентации. Меѓу компаниите кои беа вклучени во саемот беше и GreMa 3D, потврдена трговска и инженеринг фирма во областа на 3D технологиите, која во последните години се потврди како одржлив дел од иднината на здравствениот сектор.

Види ги сите »

Вести

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 19 june 2024Elica Yard започнува сериско производство на катамарани во Силистра, Бугарија

  Elica Yard, бугарски производител на пловни објекти, го најави почетокот на сериското производство на катамарани во Силистра, дозна BalkanEnigneer.com од Economy.bg. Со својот нов објект, издвоен и подготвен специјално за оваа цел, компанијата изградува моќна платформа за иновации во поморскиот транспорт и отвора врати кон светската сцена на бродоградбата. На површина од 2.043 квадратни метри, новата база на Elica Yard е проектирана да ги опфати сите производствени процеси потребни за создавање на висококвалитетни катамарани. Три одделни области во работната просторија ќе ја олеснат ефикасноста на производството, гарантирајќи внимателна и прецизна изработка на секој детален дел.

 • 14 june 2024Економскиот раст на Северна Македонија покажува одржливост во првиот квартал од 2024 година

  Економијата на Северна Македонија покажа раст во првиот квартал од 2024 година, со проценето годишно зголемување од 1,2%, дозна BalkanEnigneer.com од SeeNews.com. Овој раст следи зголемување од 0,9 проценти во претходниот квартал, според податоци објавени од Заводот за статистика на земјата, Макстат. Во периодот јануари-март 2024 година, бруто домашниот производ (БДП) на Северна Македонија изнесува 199,7 милијарди денари, што е еднакво на 3,2 милијарди евра според тековниот девизен курс. Истовремено, земјава бележи пад на извозната активност.

 • 12 june 2024Производителот на системи за складирање на енергија IPS инвестира во нова производствена база во близина на Пловдив, Бугарија

  IPS, бугарски производител на целосни системи за складирање на енергија (BESS), најави нова значајна инвестиција во близина на Пловдив, Јужна Бугарија, дозна BalkanEngineer.com од Capital.bg. Компанијата планира да отвори нова роботизирана производствена база која ќе започне со работа во 2025 година и ќе има годишен капацитет од 1,5 GWh. Со повеќе од 35 години искуство во разработката и производството на технологии за напојувањето со електрична енергија и системи за складирање на енергија, IPS е потврден партнер за клиенти во 59 земји.

 • 07 june 2024Бугарската компанија Eldrive ја започнува изградбата на паркови за полнење автомобили во Бугарија, Романија, Литванија

  Бугарскиот оператор за јавна инфраструктура за полнење Eldrive го најави почетокот на изградбата на неколку големи паркови за полнење на електрични возила на сопствени локации со богат екосистем, дозна BalkanEngineer.com од Economy.bg. Првиот таков објект веќе се гради во Литванија, во близина на градот Паневежис на автопатот „Виа Балтика“. Првично, паркот во Литванија ќе има 20 точки за полнење, а во втората фаза тие ќе бидат зголемени на 40. Проектот вклучува инфраструктура за полнење на електрични автобуси и камиони, со моќност меѓу 200 и 400 kW DC. Пуштањето во употреба е планирано за крајот на оваа година.

 • 05 june 2024Студентки по технички правци од Северна Македонија учествуваа на првата глобална средба на Global Engineer Girls

  Речиси 250 студентки по технички науки, меѓу кои и 14 од Северна Македонија, се собраа во Истанбул на првата заедничка средба на иницијативата Global Engineer Girls (GEG) организирана од градежниот конгломерат Limak Group, дозна BalkanEngineer.com од Denar.mk. На настанот присуствуваа и студентки од Турција, Косово и Саудиска Арабија. Целта на средбата беше вмрежување, споделување на искуство и инспирација од успешни професионалци и инженери. Настанот Global Engineer Girls, со кој претседаваше Ебру Оздемир, претседател на Управниот одбор на Limak Group, имаше за цел да го подобри образованието и вработувањето на жените во полето на STEM.

 • 04 june 2024Инвестициите на кинеската компанија Zijin Mining Group во Србија достигнаа 2,3 милијарди евра

  Кинеската компанија Zijin Mining Group инвестирала 2,5 милијарди долари (2,3 милијарди евра) во своите капацитети за добивање на бакар во Србија во текот на изминатите пет години, што е речиси двојно повеќе од првичните 1,26 милијарди долари ветени во 2018 година, дозна BalkanEngineer.com од SeeNews.com. Износот вклучува и 300 милиони долари инвестирани во подобрување на животната средина преку намалување на емисиите на сулфур диоксид и пречистување на индустриски отпадни води. Во српските операции на Zijin работаат околу 7.500 луѓе, а во блиска иднина се планирани уште проширувања на тимот.

Види ги сите »

Настан

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 18 june 2024Бугарската амбасада во Северна Македонија беше домаќин на средба за охрабрување на деловните односи меѓу двете земји

  Во значителни усилби за зајакнување на економските врски, бугарската амбасада во Скопје неодамна организираше средба, насочена кон поврзаните со Бугарија деловни активности во Република Северна Македонија, дозна BalkanEnigineer.com од БТА. Настанот го истакна растечкиот обем на трговијата меѓу двете земји и потенцијалот за понатамошна економска соработка и покрај некои инфраструктурни предизвици. За време на средбата беше ставен акцент на импресивниот раст на билатералната трговија во изминатите неколку години. Трговскиот обем меѓу Бугарија и Северна Македонија надмина 1 милијарда евра во 2022 година, достигна 1,2 милијарди евра во 2023 година и е на пат за рекорден раст во 2024 година.

 • 13 june 2024Инвестиција од 300 милиони евра на UMB Group ја соживува фабриката за челик Otelu Rosu во Романија

  Романија има намера да ја рестартира работата на фабриката за челик Otelu Rosu, сместена во западниот округ Караш Северин, која е неактивна од 2013 година, благодарение на значителна инвестиција од UMB Group. Ова го дозна BalkanEnigneer.com од gmk.center.com. Пуштањето во употреба на фабриката ќе отвори и повеќе од 600 работни места. Фабриката за челик Otelu Rosu, опремена со електролачна печка од 100 тони, последен пат модернизирана во 2011 година, неколку пати ја менуваше сопственоста.

 • 11 june 2024Албанија објави тендер за изградба на осум нови станици на железничката пруга Тирана - Драч

  Државниот железнички оператор на Албанија распиша тендер за изградбата на осум нови станици долж 34-километарската железничка пруга што го поврзува главниот град Тирана со пристанишниот град Драч, дозна BalkanEngineer.com од Gmk.center.en. Инвестицијата е дел од поголем проект за обновување на моментално неактивната железничка пруга по должина на постојната траса со буџет од 92,1 милиони евра. Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) објави дека ќе може да се поднесуваат понуди преку нејзиниот портал за јавни набавки до 9 јули.

 • 10 june 2024Германската PWO Group ја започна изградбата на нова фабрика за метални компоненти во Чачак, Србија

  Германскиот производител на метални компоненти PWO Group официјално започна со изградба на нов инженеринг и производствен капацитет во град Чачак, Централна Србија, дозна BalkanEngineer.com од SeeNews.com. Објектот ќе формира технолошки кластер со компанијата за алати, стекната од PWO Group во 2023 година. Фабриката во Чачак, која ќе се наоѓа на парцела од 100.000 квадратни метри ќе биде десеттата локација на PWO Group во светот. Планирана да започне со производство до крајот на 2025 година, новата фабрика има за цел да произведува и им испорачува модерни компоненти и системи на клиентите.

 • 06 june 2024Во Албанија, приватните и електрани и тие на концесија го зголемија своето производство за 7,8 отсто

  Според извештајот на Националниот статистички институт на Албанија (INSTAT), приватните електрани и централите кои работат под концесија во Албанија го зголемиле своето производство во првиот квартал од 2024 година за 7,8%, достигнувајќи 1.246 GWh во споредба со 1.156 GWh во претходната година. Оваа информација BalkanEngineer.com ја дозна од БТА. За истиот период, државните хидроцентрали во Албанија произвеле 1.162 GWh електрична енергија, што е пад од 28,1% во споредба со 1.614 GWh во првите три месеци од претходната година.

 • 04 june 2024Производителот на текстилни машини Karl Mayer ќе инвестира 500 милиони евра во нови капацитети во Романија

  Германскиот производител на текстилни машини Karl Mayer е подготвен да инвестира 500 милиони евра во изградбата на две фабрики и центар за техничка поддршка во северозападниот романски округ Марамуреш, дозна BalkanEngineer.com од SeeNews.com. Стратешкиот потег има за цел проширување на глобалните операции на компанијата и подобрување на нејзините производствени можности. Првата фаза од проектот вклучува преместување на единицата за производство на игли за шиење на Karl Mayer од Азија во градот Баја Маре, Романија. Објектот ќе биде сместен на поранешната индустриска локација на IMMUM. Компанијата веќе обезбедила производствена хала и наскоро планира да започне со изградбата.

Види ги сите »